Osada Mezihoří (nadmořská výška 392 metrů), patří k obci Soběhrdy, leží mezi dvěma vrchy, z nichž vyšší se nazývá Čerčanský Chlum, který má tři vrcholky (530 m, 450 m a 363 m). Nižší vrch se jmenuje Trkotín (517 m).

Začátky osídlení malebného mezihořského údolí spadají, podle archeologických nadšenců z okruhu J. Axamita ze začátku minulého století, do období prvního slovanského osídlení. Toto období výstižně charakterizuje Mgr. Václav Škvor ve spisku „Vranovsko ve středověku“. Kopcovité, zalesněné a nepříliš úrodné Benešovsko slovanské osadníky dlouho nelákalo. Přesto přibližně na severní a západní hranici dnešního okresu byly pravděpodobně již v osmém, ale zcela jistě v devátém století, založeny první slovanské osady ... (více se dozvíte v části symbolech a historii Mezihoří)

První písemná zmínka o osadě Mezihoří pochází z roku 1428, v roce 2018 oslaví Mezihoří výročí 590 let.

Dnes má Mezihoří 71 trvale žijících obyvatel, je také místem aktivit dojíždějících chatařů a chalupářů.

AKTUALITY

aneb - nejbližší plánované, probíhající a proběhlé akce v Mezihoří a okolí ...

Přijměte pozvání na pravidelné páteční posezení

každý pátek od 19:30 hodin - posezení v KD Mezihoří

Tento týden se koná posezení v sobotu po tréninku paměti.

TRÉNUJ SVŮJ MOZEK

V týdnu od 12. - 18. 3. 2018 bude probíha v ČR Národní týden trénování paměti. (více na www.trenovanipameti.cz) V rámci této akce
se v sobotu 17. 3. 2018 od 18.00 hod. v naší hospůdce bude konat přednáška o trénování paměti. Náplní této osvětové přednášky bude, vás přesvědčit, že si ještě docela slušně pamatujete (i když někteří o tom třeba pochybují), seznámit vás s jednoduchými mnemotechnikami a rozšířit vaši rezervní mozkovou kapacitu.

Těší se na Vás Hanka Prášková (certifikovaný trenér paměti I. stupně)

KAŠPAŘI Z MEZIHOŘÍ

oslavili 10. 3. 2018 představením své hry "SESTRY V PODEZŘENÍ" v sále restaurace U Lapků v Přestavlkách Mezinárodní den žen.

MAŠKARNÍ BÁL

SDH Mezihoří a SDH Žíňany pořádaly v sobotu 3. února 2018 od 19:30 hodin v kulturním domě v Mezihoří na téma: filmové postavy
k tanci a poslechu hrál: Franťák Rock
vstupné bylo 50/100 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Milí sousedé, chci vám oznámit, že 2x Tři králové (celkem 6 králů :-) shromáždili v kasičkách během tříkrálové koledy tu nádhernou sobotu v Mezihoří celkem 2.240,- Kč díky štědrosti těch, koho navštívili. Děkujeme! Děti se rozhodly, že tuto sumu věnují celou na činnost Záchranné stanice pro živočichy ČSOP a Parazoo ve Vlašimi ve formě věcného a finančního daru. Za větší část jsme tedy dnes nakoupili krmiva (obilí, granule a piškoty po poradě s vedením ZS) a menší část (cca 500 Kč) děti věnují do kasičky organizace. Vše děti osobně předaly další sobotu, kdy je zároveň pracovník ČSOP provedl po obou zařízeních a dal jim výklad - byl to pro ně prima výlet. Ještě jednou děkujeme jménem dětí i za sladkosti, ovoce a ořechy do košíčku, spravedlivě se o ně rozdělily. Koleda pro ně byla i díky vám skvělým společným zážitkem, jako celý slunečný den. Vzpomeňte si o velikonoční plískanici, jak krásně bylo v lednu na Tři krále - létaly dokonce včely!
Hodně štěstí a Christus mansionem benedicat!
Libor Mikeš

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Tipy na výrobu adventních věnců na příští rok

V případě dotazů, připomínek, dalších podnětů nás kontaktujte na mailové adrese (info@mezihori.cz).