Osada Mezihoří (nadmořská výška 392 metrů), patří k obci Soběhrdy, leží mezi dvěma vrchy, z nichž vyšší se nazývá Čerčanský Chlum, který má tři vrcholky (530 m, 450 m a 363 m).Nižší vrch se jmenuje Trkotín (517 m).

Začátky osídlení malebného mezihořského údolí spadají, podle archeologických nadšenců z okruhu J. Axamita ze začátku minulého století, do období prvního slovanského osídlení. Toto období výstižně charakterizuje Mgr. Václav Škvor ve spisku „Vranovsko ve středověku“. Kopcovité, zalesněné a nepříliš úrodné Benešovsko slovanské osadníky dlouho nelákalo. Přesto přibližně na severní a západní hranici dnešního okresu byly pravděpodobně již v osmém, ale zcela jistě v devátém století, založeny první slovanské osady ... (více se dozvíte v části symbolech a historii Mezihoří)

První písemná zmínka o osadě Mezihoří pochází z roku 1428, v roce 2008 oslavilo Mezihoří výročí 580 let.

Dnes má Mezihoří 71 trvale žijících obyvatel, je také místem aktivit dojíždějících chatařů a chalupářů.
 

aktuality a nejbližší plánované akce v Mezihoří a okolí ...

 

přijměte pozvání na pravidelné páteční posezení

každý pátek od 19:30 hodin - posezení v KD Mezihoří

upozornění na výjimku: před Velkým pátkem (dnem volna) bude posezení ve čtvrtek 24. března 2016 od 19:30

 

V případě dotazů, připomínek, dalších podnětů nás kontaktujte na mailové adrese (info@mezihori.cz).