Osada Mezihoří (nadmořská výška 392 metrů), patřící k obci Soběhrdy, leží mezi dvěma vrchy, z nichž vyšší se nazývá Čerčanský Chlum, který má tři vrcholky (530 m, 450 m a 363 m). Nižší vrch se jmenuje Trkotín (517 m).

Začátky osídlení malebného mezihořského údolí spadají, podle archeologických nadšenců z okruhu J. Axamita ze začátku minulého století, do období prvního slovanského osídlení. Toto období výstižně charakterizuje Mgr. Václav Škvor ve spisku "Vranovsko ve středověku". Kopcovité, zalesněné a nepříliš úrodné Benešovsko slovanské osadníky dlouho nelákalo. Přesto přibližně na severní a západní hranici dnešního okresu byly pravděpodobně již v osmém, ale zcela jistě v devátém století, založeny první slovanské osady. ... (více se dozvíte v části Symboly a historie Mezihoří)

První písemná zmínka o osadě Mezihoří pochází z roku 1428, v roce 2018 oslaví Mezihoří výročí 590 let.

Dnes má Mezihoří 71 trvale žijících obyvatel, je také místem aktivit dojíždějících chatařů a chalupářů.
 

AKTUALITY

aneb - nejbližší plánované, probíhajcí a proběhlé akce v Mezihoří a okolí ...

Přijměte pozvání na pravidelé přátelské posezení každý pátek od 19:30 hodin

- v KD Mezihoří6. března 2020 - Posezení v Kulturním domě - Oslava MDŽ29. února 2020 - Maškarní bál - Téma: POVOLÁNÍMP_2020

V sobotu 22. 2. pořádá SK Mrač od 20.00 hod. MAŠKARNÍ MERENDU - hraje hudební skupina - Šakalí dech.V sobotu 22. 2. pořádá SDH Žíňany Masopustní průvod masek.V pátek 21. 2. bude v Kulturním domě opět pravidelné páteční sousedské posezení. Možná přijde i starosta ...V pátek 14. 2. bude v Kulturním domě opět pravidelné páteční sousedské posezení.1. ledna 2020 - KRÁSNÁ HORA 2020 - Novoroční výšlap31. prosince 2019 - Silvestr v Kulturním domě24. prosince 2019 - Vánoční zpívání na návsi u stromečku - od 16.00 hod.20. prosince 2019 - Předvánoční posezení v Kulturním doměV pátek 13. 12. bude v Kulturním domě opět pravidelné páteční sousedské posezení.7. prosince 2019 - Výroční schůze hasičů6. prosince 2019 - Setkání mezihořských žen s výměnou receptů30. listopadu 2019 - VĚNCOVÁNÍ - každoroční tvoření adventních věncůV pátek 4.10. bude v Kulturním domě opět pravidelné páteční sousedské posezení.28. září 2019 - BABÍ LÉTO 2019 v Mezihoří29. června 2019 - VÍTÁNÍ LÉTA 2019 v Soběhrdech30. dubna 2019 - Stavění máje a Čarodejnice na návsi v Mezihoří27. dubna 2019 - SENIORSKÉ JARO - hasičská soutěž ve Čtyřkolech

Družstvo našich hasičů ve složení M. Potůček, O. Hradečný, F. Nácovský, J. Vilímek, V. Bezděk, V. Prášek na soutěži ve Čtyřkolech obsadilo první místo.6. dubna 2019 - SPOLEČNÁ BRIGÁDA - úklid odpadků kolem silnic vedoucích do naší obce - sraz v 9.00 na návsi v Mezihoří16. března 2019 od 18.00 hod. - TRÉNUJ SVŮJ MOZEK

V rámci této akce se v naší hospůdce bude konat přednáška o trénování paměti.2. března 2019 - Maškarní bál - Téma: LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY6. ledna 2019 - TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA5. ledna 2019 - Benefiční představení - Sestry v podezřeníDivadlo1. ledna 2019 - NOVOROČNÍ VÝŠPLAP NA KRÁSNOU HORU31. prosince 2018 - SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ21. prosince 2018 - Valná hromada SDH Mezihoří - členové jsou srdečně zváni7. prosince 2018 - VÁNOČNÍ BABINEC1. prosince 2018 - DÁMSKÝ KLUB - vánoční tvoření28. října 2018 - ZPÍVÁNÍ U LÍPY - výročí 100 let republiky27. října 2018 - SÁZENÍ LÍPY - výročí 100 let republiky6. října 2018 - DÁMSKÝ KLUB - masáže a aromaterapie12. září 2018 - DÁMSKÝ KLUB na Konopišti

Státní zámek Konopiště nabízí mimořádnou možnost nahlédnout do apartmánů vévodkyně Žofie z Hohenbergu, roz. Chotkové v rámci večerních prohlídek. Tak jsme tam byly.

Žofie Chodková

7. září 2018 - Lekce NORDWALKINGu pod vedením zkušené instruktorkyLéto 2018 - Rekonstrukce rozvodů elektřiny a výměna oken v KD Mezihoří

Už teče a svítí, z oken pohled jedna radost, jen vymalovat a bude.

VÍTÁNÍ LÉTA 2018 v Soběhrdech

DS Kašpaři hráli svou novou hru DUCH BÁSNÍKA

ČARODEJNICE 2018

- v pondělí 30. dubna v podvečerních hodinách se konalo letošní pálení čarodejnicDS Kašpaři zkoušejí novou hru DUCH BÁSNÍKA - každý pátek21. dubna 2018 - JARNÍ SENIOR SOUTĚŽ HASIČŮ

Družstvo našich hasičů ve složení M. Potůček, O. Hradečný, F. Nácovský, J. Vilímek, V. Vlasák, D. Hanzlík, V. Prášek na soutěži ve Čtyřkolech obsadilo krásné třetí místo.

(Foto ze soutěže jsou, ale nevíme kde.)DS Kašpaři zkoušejí novou hru DUCH BÁSNÍKA

se kterou vystoupí na Vítání léta v Žíňanech, Soběhrdech a samozřejmě i jinde.JARNÍ ÚKLID - sobota 7. 4. 20018

Uklidili jsme si okolí obce - kolem silnic i cest, příkopy a i jinde. Bylo toho až až.(rozuměj nepořádku)TRÉNUJ SVŮJ MOZEK

V rámci této akce se v sobotu 17. 3. 2018 od 18.00 hod. v naší hospůdce konala přednáška o trénování paměti.
Náplní této osvětové přednášky bylo, vás přesvědčit, že si ještě docela slušně pamatujete (i když někteří o tom třeba pochybují), seznámit vás s jednoduchými mnemotechnikami a rozšířit vaši rezervní mozkovou kapacitu.
Na další úspěšné pokračování tréninku se na Vás Těší
Hanka Prášková (certifikovaný trenér paměti I. stupně)KAŠPAŘI Z MEZIHOŘÍ

oslavili 10. 3. 2018 představením své hry "SESTRY V PODEZŘENÍ v sále restaurace U Lapků v Přestavlkách Mezinárodní den žen.
 MAŠKARNÍ BÁL

SDH Mezihoří a SDH Žíňany pořádaly v sobotu 3. února 2018 od 19:30 hodin v kulturním domě v Mezihoří na téma: filmové postavy
k tanci a poslechu hrál: Franťák Rock
vstupné bylo 50/100 KčTŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Milí sousedé, chci vám oznámit, že 2x Tři králové (celkem 6 králů :-) shromáždili v kasičkách během tříkrálové koledy tu nádhernou sobotu v Mezihoří celkem 2.240,- Kč díky štědrosti těch, koho navštívili. Děkujeme! Děti se rozhodly, že tuto sumu věnují celou na činnost Záchranné stanice pro živoèichy ČSOP a Parazoo ve Vlašimi ve formě věcného finančního daru. Za větší část jsme tedy dnes nakoupili krmiva (obilí, granule a piškoty po poradě s vedením ZS) a menší část (cca 500 Kč) děti věnují do kasičky organizace. Vše děti osobně předaly další sobotu, kdy je zároveň pracovník ČSOP provedl po obou zařízeníchch a dal jim výklad - byl to pro ně prima výlet. Ještě jednou děkujeme jménem dětí i za sladkosti, ovoce a ořechy do košíčku, spravedlivě se o ně rozdělily. Koleda pro ně byla i díky všem skvělým společným zážitkem, jako celý slunečný den. Vzpomeňte si o velikonoční plískanici, jak krásně bylo v lednu na Tři krále - létaly dokonce včely!
Hodně štěstí a Christus mansionem benedicat!
Libor MikešVÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Tipy na výrobu adventních věnců na příští rok


V případě dotazů, připomínek, dalších podnětů nás kontaktujte na e-mailové adrese (info@mezihori.cz).