Vybavení a úprava kulturního domu v Mezihoří (2006)

Cíle projektu:

 • Zlepšení kvality kulturního vyžití v Mezihoří a přilehlých obcích.
 • Vybavení na odpovídající kvalitní úrovni a zajištění kvalitního zázemí pro podporu místních organizací, spolků a vytvoření příležiti k hostování jiných divadelních souborů.
 • Realizací všech aktivit projektu směřovat k zlepšení společenského a kulturního života, místa k setkávání, pořádaní schůzí, voleb, vytvořit důstojné prostředí pro pořádání turnajů a tréninků všech sportovců.
 • Realizací všech aktivit projektu směřovat k zlepšení společenského a kulturního života, místa k setkávání, pořádaní schůzí, voleb, vytvořit důstojné prostředí pro pořádání turnajů a tréninků všech sportovců.
 • video reportáž k vybavení a úpravě kulturního domu v Mezihoří (na stránkách MAS Posázaví)


 • Rozpočet projektu: 350.000,- (vč. DPH) - dotace 280.000,- (80%)


  modernizace víceúčelového hřiště v Mezihoří (2008)

  Cíle projektu:

 • Modernizace stávajícího hřiště na víceúčeové hřiště s umělým trávníkem pro rozšíření možností provozovat sportovní aktivity (míčové hry) i kulturně společenské aktivity (koncerty, divadlo, letní kino)
 • Modernizace oplocení hřiště, umělé osvětlení, v zimních měsících možnost vytvoření ledové plochy
 • Parkové a terénní úpravy okolní návsi, vybavení mobiliářem (lavičky), úprava plochy pro přístup ke hřišti • Rozpočet projektu: 2.910.359,- (vč. DPH) - dotace (Ministerstvo zemědělství ČR) 2.619.323,- (90%)

  výročí 580 let Mezihoří - oslavy výročí (20.září 2008)

  Cíle projektu:

 • Oslavit 580 výročí první zmínky o Mezihoří
 • Uspořádat pro občany Mezihoří a okolních obcí celodenní kulturní sportovní a společenskou akci v prostorách návsi a kulturního domu v Mezihoří
 • Uspořádat festival hudebních a divadelních vystoupení (koncert cimbálové kapely, vystoupení písničkářů, vystoupení divadelních spolků)
 • Prezentovat historickou hasičskou techniku dobrovolných hasičských sborů okresu Benešov, přinést návštěvníkům ukázku funkční historické techniky, ukázku činnost této techniky během soutěže pozvaných hasičských družstev
 • Prezentovat široké veřejnosti historii a současný život v naší vesnici
 • Prohloubit vzájemnou spolupráci neziskových organizací působících v Mezihoří (SDH, Darts Club, Vo-lejbal Klub) a obecního úřadu v Soběhrdech
 • Zvýšit veřejné povědomí a podpořit spolkovou a dobrovolnickou činnost v obci
 • Slavnostně otevřít nové víceúčelové hřiště (letní divadelní scénu, letní kino) v Mezihoří
 • V případě, že bude akce úspěšná, založit tradici – pořádání akce každoročně