Víceúčelové hřiště v Mezihoří


V roce 2008 proběhla díky dotaci Ministerstva Zemědělství (z evropských fondů v rámci programu na obnovu venkova) modernizace hřiště na návsi v Mezihoří na stávající víceúčelové multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Sportovní hrací plocha původního hřiště o rozměrech 16 x 34,4 m byla upravena a doplněna podkladní konstrukcí (štěrk a vodopropustný asfalt) a provést pokládka nového umělého trávníku DOMO Smash o výšce 22mm vyplněného zásypovým křemičitým pískem. Vlákna umělého trávníku jsou fibrilovaná (ne monofilní).

Hřiště je možné využít pro sportovní účely - pro míčové sporty - tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná, házená, basketbal (badminton). Hřiště je také využíváno jako scéna letního kina a divadelní scéna


20. září 2008 během oslav 580 let Mezihoří bylo hřiště slavnostně pokřtěno. Úlohu kmotra přijal fotbalový trenér Jaroslav Hřebík. Poděkování zaslouží také firma Vršasport, které hřiště realizovala během léta 2008 ve velmi vysoké kvalitě.

popis hřiště

Barva plochy hřiště je převážně zelená, volejbalové hřiště uprostřed je odlišeno červenou barvou. Ostatní hrací plochy jsou ohraničeny pouze čarami. Velikost hřiště pro volejbal a tenis odpovídá pravidlům těchto her, hřiště pro malou kopanou, resp. házenou je přizpůsobeno velikosti plochy (30,6 x 14,6 metru). Čáry pro tenis jsou bílé, čáry pro volejbal červené, čáry pro malou kopanou, resp. házenou žluté. Pro házenou a malou kopanou je vyznačena 6ti metrová vzdálenost.

Hřiště je vybaveno zaslepitelnými pouzdry pro volejbalové, resp. nohejbalové a tenisové kůly, jejich vzdálenost se řídí pravidly zmíněných sportů. Je vybaveno také sloupky, sítěmi a brankami uloženými v zázemí hřiště (dočasně v zázemí kulturního domu).

V zimních měsících bude možné hřiště pokrýt ledovou plochou.

Hřiště je po celém obvodu oploceno pletivem do výšky 3m (oko 45 mm), ve směru k návsi 4-mi demontovatelnými poli z drátových panelů, každé o šířce 2m. Na jižní straně hřiště (z kopce, směrem k potoku), a na kratších stranách - za brankami je oplocení zvýšeno na celkovou výšku 5m silonovou sítí. Silonová síť je také umístěna za basketbalovým košem směrem k návsi.

Aby oplocení odolávalo také úderům fotbalového míče při střelách na branku, je za brankou směrem ke kulturnímu domu umístěna silonová síť, upevněná nahoře na kovové konstrukci spojené se sloupky oplocení a dole na očka za koncovou čarou hřiště.

Vstup na hřiště je možný brankami v rozích na kratších stranách oplocení.

Hřiště je vybaveno umělým osvětlením, které vyhovuje hracím podmínkám výše uvedených sportů. Pro upevnění světelných zdrojů jsou využity kónické světelné sloupy o výšce 6,5 metru. Je použito celkem osm 400W reflektorů (4 páry), které akcentují pouze hrací plochu a nejbližší okolí hřiště, neoslňují okolní budovy kolem návsi.

Umělé osvětlení je vybaveno vlastním elektrorozvaděčem, umístěným na tenisové stěně ze zadní strany, je možné samostatně rozsvěcovat vždy protilehlé páry světel.

V elektrickém rozvaděči je připraveno napojení na audio sestavu (na sestavu reproduktorů letního kina pro ozvučení Dolby Digital 2.0 nebo 5.1), audio kabely jsou rozvedeny do světelných sloupů.

Stav k 20.09.2008 - Jiří Pluháček